Skip to product information
1 of 1

SIAM boardgame

เกมโรคระบาด (Pandemic THAI)

เกมโรคระบาด (Pandemic THAI)

Regular price 1,400.00 ฿ THB
Regular price Sale price 1,400.00 ฿ THB
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Out of stock

ในเกมโรคระบาด จะมีโรคร้ายที่เป็นโรคติดต่อ 4 โรคที่ยังไม่มีวิธีรักษาแพร่กระจายไปทั่วโลก ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นผู้ช่วยชาญในการต่อสู้กับโรคร้ายในด้านต่างๆ ที่จะมีภารกิจในการกำจัดจุดแพร่กระจายของโรค และในขณะเดียวกันจะต้องวิจัยวิธีการรักษาโรคระบาดทั้ง 4 ก่อนที่มันจะแพร่กระจายเกินกว่าจะรับมือได้
View full details